Hiển thị 16–30 của 38 kết quả

Organization Validation (OV)

Lọc theo:
Kiểu xác thực
Nhãn hiệu
Loại SSL
Sắp xếp theo giá
  • Thấp tới cao
  • Cao tới thấp
Organization Validation (OV) SSL là một bước đi đúng hướng để đảm bảo với người dùng trang web rằng, chứng chỉ được cấp cho một công ty thực sự tồn tại và hợp lệ đang vận hành website này. Để có được chứng chỉ OV SSL, Tổ chức phát hành chứng chỉ phải thực hiện mức xác thực cơ bản đối với chính công ty, không chỉ chủ sở hữu miền, để hiển thị danh tính của công ty trong chứng chỉ.