Code Signing

Lọc theo:
Kiểu xác thực
Nhãn hiệu
Loại SSL
Sắp xếp theo giá
  • Thấp tới cao
  • Cao tới thấp
SSL đang được cập nhật
Code Signing là chứng chỉ mà phần mềm hoặc tập lệnh được ký, nó xác nhận tác giả của chương trình và đảm bảo rằng mã không bị thay đổi sau khi chữ ký số được áp dụng. Chúng còn được gọi là chứng chỉ nhà phát triển.