GlobalSign Code Signing Certificate EV

Rate this product

GlobalSign Code Signing Certificate (EV) cho phép các nhà phát triển ký điện tử vào phần mềm và ứng dụng của họ để người dùng biết phần mềm/ứng dụng đó đến từ ai và mã đó không bị giả mạo. Với việc sử dụng chữ ký số được mã hóa và quy trình xác thực kỹ lưỡng, Chứng chỉ ký mã DigiCert sẽ đảm bảo rằng bạn đang cung cấp một sản phẩm bảo mật và người dùng cuối sẽ nhận được bản tải xuống an toàn.

Tổ chức Nâng cao
Tổ chức Nâng cao
Số lượng ký ứng dụng
Số lượng ký ứng dụng
3-5 ngày
Thời gian cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
7
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
GlobalSign Code Signing Certificate EV
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 19.040.000đ/năm
Giá tại BKNS: 12.740.000đ/năm
Mua ngay