DigiCert EV Code Signing

Rate this product

DigiCert EV Code Signing kết hợp xác thực tổ chức mà bạn mong đợi từ chứng chỉ SSL OV, với việc phát hành nhanh chóng mà bạn mong đợi từ chứng chỉ DV. DigiCert đã cách mạng hóa quy trình phát hành đến mức có thể phát hành chứng chỉ SSL Xác thực Tổ chức trong vòng vài phút sau khi mua. Giờ đây, bất cứ khi nào khách hàng của bạn xem chi tiết chứng chỉ của bạn hoặc nhấp vào Con dấu tin cậy bảo mật DigiCert của bạn, họ sẽ có thể xem thông tin tổ chức đã được xác minh.

Tổ chức nâng cao
Tổ chức nâng cao
Số lượng ký ứng dụng
Số lượng ký ứng dụng
3-5 ngày
Thời gian cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
7
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert EV Code Signing
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 20.546.000đ/năm
Giá tại BKNS: 17.447.000đ/năm
Mua ngay