Thawte Web Server Wildcard SSL

Thawte Web Server Wildcard SSL là một trong những chứng chỉ SSL ký tự đại diện hàng đầu hiện có trên thị trường. Đó là một chứng chỉ tuyệt vời dành cho các doanh nghiệp muốn vượt ra ngoài phạm vi mã hóa cho miền của họ và tất cả các miền phụ đi kèm. Đó là bởi vì chứng chỉ này có tên Thawte có uy tín, con dấu trang động và khả năng nhận dạng trình duyệt/thiết bị di động 99,9%…

1
Domain, all subdomains
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn domain
Không giới hạn domain
3-5
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Thawte Web Server Wildcard SSL
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 22.048.000đ/năm
Giá tại BKNS: 8.908.000đ/năm
Mua ngay