Sectigo OV Wildcard SSL

Mức xác thực cao nhất bạn có thể nhận được trên chứng chỉ SSL Wildcard là chứng chỉ Sectigo OV Wildcard SSL. Chứng chỉ này bổ sung mức độ phù hợp của ký tự đại diện để bảo mật tất cả các miền phụ cấp một của bạn mà không bỏ qua bước xác thực. Điều này là hoàn hảo cho mạng nội bộ doanh nghiệp, trang web kinh doanh và kết nối phía sau tường lửa của bạn. Tiết kiệm tiền, giúp quản lý chứng chỉ dễ dàng hơn và đảm bảo bạn có xác thực tổ chức trên MỌI kết nối bạn thực hiện, công khai hay không.

2-501
Domain Secured
Xác thực doanh nghiệp
Xác thực doanh nghiệp
Không giới hạn server
Không giới hạn server
1-3
Ngày để cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Sectigo OV Wildcard SSL
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 25.974.000đ/năm
Giá tại BKNS: 10.358.000đ/năm
Mua ngay