DigiCert Basic OV (FLEX)

DigiCert Basic OV (FLEX) là một lựa chọn tuyệt vời khi triển khai OV SSL của DigiCert. Chỉ với một chứng chỉ duy nhất, doanh nghiệp có thể bảo mật cho nhiều domain hoặc wildcard domain.

1
Domain
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
1
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert Basic OV (FLEX)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 6.968.000đ/năm
Giá tại BKNS: 6.893.000đ/năm
Lựa chọn Domain: 6.893.000 đ/năm
Lựa chọn Wildcard: 21.367.000 đ/năm
Bổ sung SAN domain: 4.389.000 đ/SAN/năm
Bổ sung SAN Wildcard: 18.693.000 đ/SAN/năm
Mua ngay