Comodo UCC Wildcard (OV)

Bảo mật Truyền thông hợp nhất trở nên dễ dàng hơn một chút với Comodo UCC Wildcard. Chứng chỉ này là sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các lợi ích của chứng chỉ Truyền thông Hợp nhất và chứng chỉ SSL ký tự đại diện. Được thiết kế cho cơ sở hạ tầng Microsoft Exchange và Office Communications, Comodo UCC Wildcard bảo vệ hiệu quả nhiều miền và không giới hạn miền phụ chỉ trong một chứng chỉ! Đây là chứng chỉ được Tổ chức Xác thực (OV) với khả năng tương thích với trình duyệt và thiết bị di động là 99,3%.

3
Domains & all subdomains
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
1-3
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Comodo UCC Wildcard (OV)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 28.158.000đ/năm
Giá tại BKNS: 9.110.000đ/năm
Bổ sung SAN: 4.368.000 đ/SAN/Năm
Mua ngay