DigiCert Multi-Domain SSL

DigiCert Multi-Domain SSL là Chứng chỉ SSL đa miền cung cấp tính linh hoạt để mã hóa tối đa 250 miền, miền phụ hoặc IP khác nhau. Bạn thậm chí có thể bảo mật toàn bộ môi trường—tất cả trên một chứng chỉ SSL duy nhất. Trên hết, bạn có tùy chọn để thêm, thay đổi hoặc xóa SAN một cách nhanh chóng, vì vậy khả năng bảo vệ của bạn sẽ luôn phản ánh nhu cầu hiện tại của bạn. Chứng chỉ SSL DigiCert tự hào có các tiêu chuẩn mật mã mạnh đáp ứng hoặc vượt tất cả các tiêu chuẩn ngành về độ mạnh mã hóa.

4
Domains
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
3-5
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert Multi-Domain SSL
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 20.852.000đ/năm
Giá tại BKNS: 11.583.000đ/năm
Bổ sung SAN: 3.796.000 đ/SAN/năm
Mua ngay