Hiển thị tất cả 12 kết quả

FLEX SSL

Lọc theo:
Kiểu xác thực
Nhãn hiệu
Loại SSL
Sắp xếp theo giá
  • Thấp tới cao
  • Cao tới thấp
FLEX SSL là một tùy chọn tuyệt vời cho các sản phẩm có tính năng mới cho phép bảo vệ các miền đơn tiêu chuẩn, miền phụ, địa chỉ IP Công cộng và thậm chí cả miền Ký tự đại diện cùng một lúc. Trước đây, có các chứng chỉ Ký tự đại diện Đa miền (SAN) và Đa miền riêng biệt không cho phép có các loại SAN khác nhau. Giờ đây, bạn có thể kết hợp Ký tự đại diện, địa chỉ IP và miền tiêu chuẩn, trả các mức giá khác nhau cho mỗi mặt hàng.