Thawte SSL123 DV (FLEX)

Thawte SSL123 DV (FLEX) là chứng chỉ DV SSL giá cả phải chăng với tính LINH HOẠT tuyệt vời. Bạn có thể kết hợp và kết hợp mọi nơi từ một đến 250 miền tiêu chuẩn và miền ký tự đại diện trên một chứng chỉ để tìm ra kết hợp tốt nhất cho nhu cầu của mình. Với mã hóa 256-bit và phát hành ngay lập tức, bạn sẽ nhận được sự tiện lợi và tốc độ mà không phải từ bỏ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

1
Domain
Xác thực tên miền (DV)
Xác thực tên miền (DV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
5
Phút cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Thawte SSL123 DV (FLEX)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 3.874.000đ/năm
Giá tại BKNS: 1.302.000đ/năm
Lựa chọn Domain: 1.302.000 đ/năm
Lựa chọn Wildcard: 5.495.000 đ/năm
Bổ sung SAN domain: 1.040.000 đ/SAN/năm
Bổ sung SAN Wildcard: 5.233.000 đ/SAN/năm
Mua ngay