DigiCert Basic EV (FLEX)

DigiCert Basic EV (FLEX) mang lại khả năng mở rộng dài hạn tuyệt vời bằng cách cho phép bạn thêm tối đa 250 miền tiêu chuẩn ngay bây giờ hoặc sau này – tất cả dưới một chứng chỉ duy nhất. Điều này sẽ đơn giản hóa việc quản lý chứng chỉ rất nhiều! (Chứng chỉ này có thể tùy chỉnh nhiều hơn chứng chỉ SSL đa miền, vì hiện tại bạn có thể bảo mật 1 hoặc 2 miền thay vì điểm bắt đầu 3 miền truyền thống.)

1
Domain
Xác thực mở rộng
Xác thực mở rộng
Không giới hạn server
Không giới hạn server
7-10
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert Basic EV (FLEX)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 10.348.000đ/năm
Giá tại BKNS: 9.624.000đ/năm
Bổ sung SAN domain: 4.867.000 đ/SAN/năm
Mua ngay