Thawte SSL Webserver OV (FLEX)

Thawte SSL Webserver OV (FLEX) cung cấp sự linh hoạt và tiện lợi hơn bất kỳ loại chứng chỉ SSL nào khác. Bạn có thể bảo mật tối đa 250 miền—miền tiêu chuẩn, miền ký tự đại diện hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả hai—tất cả dưới một chứng chỉ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trải qua vòng đời SSL (từ khi phát hành đến ngày hết hạn) chỉ cho một chứng chỉ – giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn nhiều.

1
Domain & all subdomain
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
1-3
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Thawte SSL Webserver OV (FLEX)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 6.968.000đ/năm
Giá tại BKNS: 3.446.000đ/năm
Lựa chọn Domain: 3.446.000 đ/năm
Lựa chọn Wildcard: 10.876.000 đ/năm
Bổ sung SAN domain: 2.134.000 đ/SAN/năm
Bổ sung SAN Wildcard: 9.564.000 đ/SAN/năm
Mua ngay