DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX)

DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX) đi kèm với một loạt các tính năng và tiện ích bổ sung để bảo mật trang web của bạn và giúp bạn nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Điều đó bao gồm tính năng linh hoạt mới—bạn có thể thêm tối đa 250 miền tiêu chuẩn hoặc miền ký tự đại diện bất kỳ lúc nào. Bây giờ, sau này, bất cứ khi nào! Điều này có nghĩa là bạn có thể kết hợp và kết hợp nhiều miền tiêu chuẩn và ký tự đại diện mà bạn cần để tạo ra sự kết hợp hợp lý nhất nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu của bạn.

1
Domain
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
2-5
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 29.068.000đ/năm
Giá tại BKNS: 27.396.000đ/năm
Lựa chọn Domain: 27.396.000 đ/năm
Lựa chọn Wildcard: 104.337.000 đ/năm
Bổ sung SAN domain: 27.396.000 đ/SAN/năm
Bổ sung SAN Wildcard: 104.337.000 đ/SAN/năm
Mua ngay