SSL Checker – Kiểm tra SSL đã cài đặt

Kiểm tra SSL đã cài đặt.

Quý khách có thể kiểm tra lại SSL đã được cài đặt đúng hay chưa, có tin cậy với các trình duyệt hay không.
Công cụ này cũng cung cấp các thông tin: Tên miền sử dụng SSL, loại và thời hạn còn lại của SSL, SSL đã được cài đặt đầy đủ và chính xác các mã CA hay không. Quý khách chỉ cần nhập tên miền đang sử dụng SSL vào và nhấn nút kiểm tra.

(e.g. www.bkns.vn)