Online CSR Generator – Tạo mã CSR Online

CSR Generator – Bộ công cụ khởi tạo mã CSR và Private Key cho SSL.

CSR – viết tắt của: Certificate Server Request, đây là file chứa thông tin và được yêu cầu trong việc khởi tạo chứng chỉ SSL.

Hướng dẫn cách tạo mã CSR:

1. Đọc kỹ các hướng dẫn tại các mục nhập liệu và nhập đầy đủ thông tin vào các ô lấy thông tin, sau đó click vào nút tạo mã CSR.

2. Mã CSR và Private Key sẽ được hiển thị trên màn hình.

3. Copy lại các mã và lưu thành các file tương ứng:

– Copy lại toàn bộ thông tin trong mục mã CSR và lưu lại thành file domain.csr, ví dụ: www.bkns.vn.csr, file này sẽ được gửi cho nhà cung cấp chứng chỉ SSL để khởi tạo SSL.

– Copy lại toàn bộ thông tin mục mã Private Key và lưu lại thành file domain.key, ví dụ www.bkns.vn.key, file này sẽ được dùng để cài đặt lên máy chủ cùng với file mã CRT sau khi chứng chỉ SSL được khởi tạo. Quý khách cần bảo mật file này vì nó là chìa khóa của SSL.

Quý khách có thể sử dụng cách nhận mã CSR và Private Key qua Email nếu điền email của vào phần “Email nhận mã CSR”

Nhập tên miền sử dụng SSL theo mẫu:
- Nếu sử dụng SSL cho domain chính ví dụ www.bkns.vn hoặc bkns.vn, nhập: www.domain
- Nếu sử dụng SSL cho subdomain, ví dụ khachhang.bkns.vn, nhập: subdomain.domain
- Nếu tạo CSR cho wildcard (dùng để tạo SSL wildcard) thì nhập: *.domain
Yêu cầu này là bắt buộc khi tạo các SSL loại OV và EV. Nếu tạo SSL dạng DV thì bỏ qua.
Đây tên chính xác của doanh nghiệp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trên giấy đăng ký kinh doanh
Ví dụ: Công ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Bạch Kim
Hoặc: Bach Kim Network Solutions Joint Stock Company
Bộ phận trong doanh nghiệp đảm nhận xử lý việc cài đặt SSL, ví dụ: IT
Nhập thành phố theo địa chỉ doanh nghiệp (trên đăng ký kinh doanh)
Nhập Quận hoặc Huyện.
Chọn quốc gia.
Nhập địa chỉ Email theo dạng admin@domain.
Nếu không có yêu cầu đặc biệt, chọn 2048
Nếu không có yêu cầu đặc biệt, chọn SHA-2
Vui lòng nhập email nhận mã CSR, bạn có thể để trống nếu không muốn nhận mã qua email.