Sectigo SSL Wildcard

Sectigo SSL Wildcard là một trong những chứng chỉ SSL/TLS được triển khai rộng rãi nhất trong các công ty có cơ sở hạ tầng web phức tạp sử dụng nhiều tên miền phụ. Chứng chỉ Sectigo SSL Wildcard có thể bảo mật một FQDN duy nhất và tất cả các tên miền phụ cấp một của nó, bất kể có bao nhiêu tên miền phụ.

1
Tên miền chính, toàn bộ tên miền phụ
Xác thực tên miền (DV)
Xác thực tên miền (DV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
5
Phút phát hành
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Sectigo SSL Wildcard
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 11.674.000đ/năm
Giá tại BKNS: 6.198.000đ/năm
Mua ngay