Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard (DV)

Rate this product

Đã có rất nhiều máy chủ được cài đặt chứng chỉ Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard. Nó có chức năng của cả chứng chỉ đa miền và chứng chỉ ký tự đại diện. Nó hoạt động trên tất cả các máy chủ bao gồm Microsoft Exchange và Office Communications. Nó có thể bảo mật tới 250 miền khác nhau và tất cả các miền con cấp một đi kèm của chúng bằng một chứng chỉ duy nhất. Nó cũng có thể hoạt động như một ký tự đại diện đa cấp cho các công ty có cơ sở hạ tầng web phức tạp. Hơn hết, vì là chứng chỉ DV nên nó có thể được cấp ngay lập tức.

3
Tên miền chính, exchange
Xác thực tên miền (DV)
Xác thực tên miền (DV)
Không giới hạn sever
Không giới hạn sever
5
Phút cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard (DV)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 18.954.000đ/năm
Giá tại BKNS: 9.942.000đ/năm
Bổ sung SAN Wildcard: 4.576.000 đ/SAN/năm
Mua ngay