PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV)

PositiveSSL Multi-Domain Wildcard là giải pháp tiết kiệm nhằm bảo mật nhiều miền và miền phụ của trang web của bạn bằng một chứng chỉ SSL duy nhất. Mặc dù Wildcard SSL cho phép bạn bảo mật số lượng tên miền phụ không giới hạn, nhưng phần tử SAN trong chứng chỉ cho phép bạn bảo vệ nhiều tên máy chủ lưu trữ bằng một chứng chỉ. Hoàn toàn kinh tế và đáng tin cậy, chứng chỉ duy nhất này là một giải pháp lý tưởng để bảo mật các trang web thương mại điện tử, trang thanh toán, máy chủ thư, mạng nội bộ/mạng phụ, ứng dụng web…

3
Domains & all subdomains
Xác thực tên miền (DV)
Xác thực tên miền (DV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
5
Phút cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 12.038.000đ/năm
Giá tại BKNS: 4.950.000đ/năm
Bổ sung SAN: 2.288.000 đ/SAN/Năm
Mua ngay