PositiveSSL Multi-Domain (DV)

Rate this product

Nếu bạn cần một cách nhanh chóng để bảo mật nhiều miền trên một chứng chỉ SSL, thì PositiveSSL Multi-Domain là chứng chỉ dành cho bạn. Chứng chỉ này có thể bảo mật tối đa 250 miền và thường được cấp chỉ trong vài phút sau khi quyền sở hữu miền được xác minh. Là tùy chọn Xác thực tên miền (DV) cấp đầu vào, SSL đa miền tích cực của Comodo là một tùy chọn tuyệt vời cho các trang web thương mại điện tử mới thành lập và các doanh nghiệp nhỏ khác đang tìm kiếm một chút thúc đẩy liên quan đến mã hóa và bán hàng.

3
Domains
Xác thực tên miền (DV)
Xác thực tên miền (DV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
5
Phút cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
PositiveSSL Multi-Domain (DV)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 3.874.000đ/năm
Giá tại BKNS: 624.000đ/năm
Bổ sung SAN: 364.000 đ/SAN/Năm
Mua ngay