InstantSSL (OV)

Comodo InstantSSL (OV) là một trong những chứng chỉ được Tổ chức Xác thực (OV) hợp lý nhất trên thị trường. Chứng chỉ này sẽ không chỉ mã hóa thông tin được gửi từ trình duyệt đến máy chủ của bạn mà còn tăng sự tin tưởng của khách truy cập đối với trang web của bạn. Một cách là thông qua Dấu bảo mật Comodo động – sẽ hiển thị thông tin doanh nghiệp đã được xác thực của bạn khi khách truy cập di chuột qua nó. Một trong những chứng chỉ OV cơ bản hơn, sản phẩm bảo mật này rất lý tưởng cho các trang web thương mại điện tử nhẹ quan tâm đến việc tăng cường lòng tin của họ một cách nhanh chóng và hợp lý.

1
Domain
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
1-3
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
InstantSSL (OV)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 2.598.700đ/năm
Giá tại BKNS: 915.000đ/năm
Mua ngay