EnterpriseSSL Pro Wildcard

EnterpriseSSL Pro Wildcard cung cấp cho bạn tất cả các lợi ích quen thuộc của EnterpriseSSL Pro – cùng cường độ mã hóa mạnh, cùng khóa RSA 2048 bit/khả năng ECC, cùng xác thực tổ chức và cùng sự an tâm với bảo hành trị giá 1,5 triệu đô la – mà còn cả ký tự đại diện chức năng. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ công ty doanh nghiệp nào cần bảo mật miền và tất cả các miền phụ đi kèm—để có trải nghiệm web hoàn toàn an toàn.

1
Domain & all subdomains
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
1-3
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
EnterpriseSSL Pro Wildcard
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: đ/năm
Giá tại BKNS: 43.906.000đ/năm
Mua ngay