DigiCert Wildcard SSL

DigiCert Wildcard SSL – Chứng thư bảo mật tên miền chính và toàn bộ tên miền con với cấp độ xác thực doanh nghiệp của nhà cung cấp CA lớn nhất thế giới.

1
Domain, all subdomains
Xác thực tổ chức (OV)
Xác thực tổ chức (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
3-5
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert Wildcard SSL
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 22.048.000đ/năm
Giá tại BKNS: 18.479.000đ/năm
Mua ngay