DigiCert Secure Site EV SSL

DigiCert Secure Site EV SSL bảo vệ tài sản quý giá nhất của tổ chức bạn: thương hiệu của tổ chức. Xác thực mở rộng là mức xác thực doanh nghiệp cao nhất hiện có, điền vào chứng chỉ của bạn các chi tiết doanh nghiệp đã xác minh và xây dựng lòng tin rất cần thiết bằng cách cho phép khách hàng xác nhận danh tính của bạn. Và nhờ Xác thực ưu tiên của DigiCert, mọi rắc rối đã được loại bỏ. Không cần phải chờ đợi để xác nhận và chứng chỉ của bạn sẽ được cấp khi bạn có thể đi thẳng lên đầu hàng.

1
Domain
Xác thực mở rộng (EV)
Xác thực mở rộng (EV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
7-10
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert Secure Site EV SSL
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 29.068.000đ/năm
Giá tại BKNS: 27.396.000đ/năm
Mua ngay