DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL

DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL là một cách nhanh chóng, linh hoạt để bảo mật tới 250 miền khác nhau với xác thực doanh nghiệp đầy đủ. Danh tính trực tuyến của bạn rất quan trọng đối với sự thành công của công ty bạn. Có thể cung cấp sự đảm bảo trực quan tức thì về tính xác thực và bảo mật của bạn là rất quan trọng đối với bất kỳ trang web nào.

3
Domains
Xác thực mở rộng (EV)
Xác thực mở rộng (EV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
7-10
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 81.536.000đ/năm
Giá tại BKNS: 76.845.000đ/năm
Bổ sung SAN: 24.726.000 đ/SAN/năm
Mua ngay