Comodo UCC (OV)

Comodo UCC là giải pháp hiệu quả nhất để bảo mật môi trường Microsoft Exchange và Microsoft Office Communication Server. Chứng chỉ SSL duy nhất này có thể cung cấp thông tin liên lạc bảo mật trên nhiều miền khác nhau, bên ngoài, điều này sẽ làm giảm sự phức tạp của quản trị bảo mật máy chủ của bạn, cùng với việc giảm chi phí. Ngoài ra, chứng chỉ này hỗ trợ dịch vụ Tự động phát hiện Microsoft Exchange, đây là một khả năng mới trên nền tảng Exchange được thiết kế để dễ dàng quản trị ứng dụng khách.

5
Tên miền
Xác thực doanh nghiệp (OV)
Xác thực doanh nghiệp (OV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
1-3
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Comodo UCC (OV)
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: đ/năm
Giá tại BKNS: 3.037.000đ/năm
Bổ sung SAN: 624.000 đ/SAN/Năm
Mua ngay