Comodo EV Multi-Domain

Các trang web được bảo vệ bởi Comodo EV Multi-Domain được hưởng lợi từ bảo mật cấp cao nhất và lớp tin cậy trực tuyến cao nhất. Đó là bởi vì chứng chỉ này cung cấp lớp mã hóa mạnh nhất cùng với các chỉ số tin cậy được công nhận rộng rãi nhất trên web, trong đó nổi bật nhất là tên công ty đã xác minh của bạn được hiển thị trong trình duyệt của người dùng.

3
Domain
Xác thực mở rộng (EV)
Xác thực mở rộng (EV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
3-5
Ngày cấp phát
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Comodo EV Multi-Domain
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 14.274.000đ/năm
Giá tại BKNS: 9.942.000đ/năm
Bổ sung SAN: 3.328.000 đ/SAN/Năm
Mua ngay