Comodo DV UCC

Comodo DV UCC là một trong những cách nhanh nhất để bảo mật nhiều miền chỉ bằng một chứng chỉ SSL duy nhất. Là chứng chỉ Truyền thông Hợp nhất, sản phẩm này đã được thiết kế dành riêng cho Microsoft Exchange 2010 cũng như Office Communications Server 2007. Ngoài ra, vì đây là chứng chỉ được xác thực miền (DV), nên nó có thể được cấp cho một miền chỉ trong vài phút . Đơn giản là không có tùy chọn nào nhanh hơn khi bạn muốn bảo mật máy chủ Microsoft Exchange hoặc Office Communications của mình.

3
Tên miền + exchange mail
Xác thực tên miền (DV)
Xác thực tên miền (DV)
Không giới hạn server
Không giới hạn server
5
Phút phát hành
BKNS ĐẢM BẢO
comodo
Authorized Reseller
30
ngày
hoàn tiền
no price gimmick, no hidden fees
miễn phí
xác thực, cài đặt
Comodo DV UCC
Secure site seal
Giá nhà cung cấp: 6.474.000đ/năm
Giá tại BKNS: 2.038.000đ/năm
Bổ sung SAN: 624.000 đ/SAN/Năm
Mua ngay